Giỏ hàng

STT Ảnh Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền Xóa
Tổng cộng: 0VND
GIỎ HÀNG RỖNG

Thông tin mua hàng

Thông tin xuất hoá đơn GTGT

Xửng hấp 2 ngăn 14 Xửng hấp 2 ngăn 14

Sản phẩm

TRỞ VỀ

Đồ Điện Gia Dụng

Xửng hấp 2 ngăn 14

Thông số kỹ thuật:

THÔNG TIN CHI TIẾT
TRỞ VỀ
Sản phẩm gợi ý:
Xửng hấp 1 đáy 1 ngăn

Xửng hấp 1 đáy 1 ngăn

Link
box
http://www.kimhang.com.vn/pictures/logo/logo/logo-206-x-134.png
http://www.kimhang.com.vn/pictures/logo/logo/logo-180-x-117.png
http://www.kimhang.com.vn/pictures/logo/logo/logo-120-x-78.png
http://www.kimhang.com.vn/